POIR.01.01.01-00-0213/15

Tytuł projektu

GeneTraps – system analizy wyników sekwencjonowania genomu dedykowany dla medycyny precyzyjnej

Okres trwania projektu

01.2016 – 12.2019

Budżet projektu

2 662 654.37 PLN w tym kwota dofinansowania 2 018 065.14 PLN w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Krótki opis projektu

W ramach projektu powstanie system analizy wyników sekwencjonowania genomu człowieka dedykowany dla medycyny precyzyjnej. Celem jest wdrożenie informatycznej platformy, która będzie automatycznie przeszukiwała dostępne źródła informacji genetycznej oraz bazy zawierające funkcjonalne opisy genomu człowieka. Wynikiem przeszukiwania będzie ustrukturyzowana wiedza, na podstawie której opracowane zostaną narzędzia automatycznie generujące klinicznie użyteczne raporty diagnostyczne

Ogłoszenia

Zapraszamy do współpracy jednostki medyczne i naukowe przy realizacji naszego projektu. W ramach współpracy chcemy wspólnie przetestować skuteczność platformy GeneTraps w diagnostyce chorób i wad genetycznych różnego typu.
Zapytanie ofertowe - usługi chmurowe
Oferta pracy - bioinformatyk
Oferta pracy - programista Java
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego
Oferta 02 - główny programista i projektant systemu
Oferta 03 - kierownik projektu
Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowego 02
Rozstrzygnięcie zapytanie ofertowego 03
Oferta 04 - główny programista i projektant systemu
Oferta 05 - kierownik projektu
Rozstrzygnięcie oferty 04 - główny programista
Rozstrzygnięcie oferty 05 - kierownik projektu
Oferta pracy - Bioinformatyk II
Zapytanie ofertowe 06 - sekwencjonowanie DNA (doc)
Zapytanie ofertowe 06 - sekwencjonowanie DNA (pdf)
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 06
Zapytanie ofertowe 07 - walidacja kliniczna
Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 07
Zapytanie ofertowe 08 - kierownik do spraw klinicznych
Oferta bioinformatyk

subscribe via RSS