GO_GLOBAL

Tytuł projektu

Strategia wprowadzenia innowacyjnej usługi klinicznej analizy genomu człowieka na rynek USA

Okres trwania projektu

11.2016 – 04.2017

Budżet projektu

147 750.00 PLN w tym kwota dofinansowania 124 952.18 PLN

Krótki opis projektu

Cel projektu to opracowanie i weryfikacja strategii wprowadzenia na amerykański rynek usług analizy genomu człowieka. Firma opracowała innowacyjną technologię informatycznej analizy odczytów pełnej sekwencji genomu. W ramach projektu organizowane są spotkania biznesowe z partnerami naukowo-biznesowymi, klientami i potencjalnymi inwestorami operującymi na największym światowym rynku usług genetycznych. Opracowana zostanie specyfikacja wymagań do spełnienia w celu dopuszczenia usługi na rynek USA. Realizacja projektu zakłada rozpoczęcie współpracy intelliseq z jednostkami medycznymi w USA chcącymi wprowadzić do swojej oferty badania diagnostyczne w skali genomu, ośrodkami prowadzącymi prace B+R w zakresie genomiki obliczeniowej i inwestorami zainteresowanymi rozwojem bioinformatycznych metod analizy genomu. Działania w projekcie będą wspierane przez udział w programie akceleracyjnym US-Poland Innovation HUB, organizowanym przez US-Polish Trade Council, partnera NCBR w ramach GO_GLOBAL.PL #

Project

Development of US market entry strategy for an innovative service of human genome analysis and clinical interpretation

Project’s duration

11.2016 – 04.2017

Project’s budget

147 750.00 PLN including co-financed 124 952.18 PLN

Project’s summary

The aim of the project is to develop and verify the US market strategy for launching novel human genome sequencing service. Our company has developed the innovative technology for bioinformatic analysis and interpretation of the whole genome sequence. Specialized medical services was introduced into clinics and diagnostic laboratories. Within the project, business meetings will be organized with potential business and scientific partners, clients and investors from the largest genetic services market worldwide. We will evaluate and analyze the FDA requirements for introducing the new genetic service to the US market. The project will lead to collaborations between the intelliseq and US medical units looking for new offers in the whole genome diagnostic field, R&D centers working in the field of genome informatics and investors interested in the development of bioinformatic methods of the human genomic analysis. Activities in the project will be supported by participating in the acceleration program US-Poland Innovation HUB, organized by the US-Polish Trade Council, NCBR partner within GO_GLOBAL.PL.

subscribe via RSS